Begraaf de eeuwige strijdbijl tussen productie en TD!
30 april 2021 
1 min. leestijd

Begraaf de eeuwige strijdbijl tussen productie en TD!

In de praktijk zien we zeer geregeld dat de Technische Dienst (TD) verantwoordelijk wordt gehouden voor de stilstanden in de productie. Uit onze databases blijkt echter dat de oorzaken voor stilstanden veelal gelegen zijn in verstoringen die niet technisch van aard zijn.

Stilstanden niet altijd door een technisch mankement

Velen zullen het herkennen: bij een stilstand van een machine wordt er direct naar de TD gekeken. En bij gebrek aan harde data, kan de indruk zo maar blijven bestaan dat zij ook verantwoordelijk zijn voor de deze stilstanden. Het is om die reden dat een Technische Dienst ons ook vaak benadert om een OEE tool op een machine te plaatsen, om aan te tonen dat de verstoringen aan een machine of productielijn lang niet altijd een technische oorzaak hebben. En ze hebben gelijk!

Korte stops krijgen te weinig aandacht

Onze ervaring leert dat productiebedrijven in Nederland die gebruikmaken van een geautomatiseerde registratie van prestaties gemiddeld rond de 45% OEE scoren. Veruit de meeste verstoringen hebben een proces-, organisatorische-, personele- en logistieke oorzaak. De technische verstoringen komen meestal op de 5de of 6de plaats. Onduidelijke instructies, het ontbreken van standaard instellingen, onvoldoende geschoolde operators, zoeken en slordigheden bij de grondstoffendistributie zijn een aantal oorzaken die leiden tot onnodige verliezen. En dan nog maar te zwijgen over het verlies door ‘kleine stops’, die vaak onterecht helemaal geen aandacht krijgen.

Verbeteren op basis van feiten

Om stilstandsoorzaken structureel te elimineren is meten de eerste stap. Vermijd verbeteracties gebaseerd op buikgevoel of opgetrokken rookgordijnen. Baseer je continu verbeteracties alleen op objectieve informatie en meet vervolgens ook of de genomen actie daadwerkelijk tot verbetering heeft geleid! Wij zien dat bedrijven die erkennen waar de werkelijke problemen van de stilstanden liggen, de grootste stappen maken in hun optimalisatieproces.

Zet het ‘MES’ erin!

De gezamenlijke doelstelling van alle afdelingen om het iedere dag beter te doen dan de vorige dag neemt ook de angel uit de aandacht voor de schuldvraag. Productie Monitoring Systemen (MES) ondersteunt producerende bedrijven om inzicht te verkrijgen én de juiste focus op optimalisatiekansen te krijgen. Een bijkomend voordeel is dat de TD zich niet meer constant hoeft te verdedigen en zich kan richten op wat daadwerkelijk tot hun verantwoordelijkheid behoort. Zo begraaf je de strijdbijl!

Over de schrijver
Act-in wil haar klanten inspireren, motiveren en helpen bij het maximaal benutten van alle beschikbare resources met als effect meer rendement en minder verspilling.
Reactie plaatsen