Het benutten van A.I. voor het verhogen van de OEE
06 november 2023 
2 min. leestijd

Het benutten van A.I. voor het verhogen van de OEE

Overall Equipment Effectiveness (OEE) is een cruciale maatstaf voor de prestaties van productiebedrijven. Het meet in feite hoe goed een productiefaciliteit haar middelen benut. In een wereld waar de concurrentie hevig is en de marges dun, kan het optimaliseren van de OEE een aanzienlijk concurrentievoordeel opleveren. Artificial Intelligence (AI) speelt een steeds belangrijkere rol bij het automatiseren en optimaliseren van deze processen. In dit artikel gaan we dieper in op hoe AI kan bijdragen aan een hogere OEE.

Diagnostische analyses maken met A.I.

Een van de eerste stappen bij het verbeteren van de OEE is het identificeren van knelpunten en inefficiënties. Hier is waar de kracht van AI echt tot zijn recht komt. Traditionele benaderingen zijn vaak tijdrovend en afhankelijk van menselijke expertise, die beperkt kan zijn door subjectiviteit of een gebrek aan volledige gegevens. AI-algoritmen, aan de andere kant, kunnen enorme datasets verwerken, die kunnen bestaan uit historische prestatiegegevens, machinestatussen, externe factoren zoals weersomstandigheden, en zelfs inputs van sensoren in real-time.

Wat AI zo waardevol maakt, is het vermogen om complexe relaties tussen deze variabelen te identificeren. Het kan patronen vinden die mensen niet gemakkelijk zouden opmerken; bijvoorbeeld, het zou kunnen detecteren dat een bepaalde machine vaker faalt bij hogere temperaturen, of dat de snelheid van een lopende band invloed heeft op de kwaliteit van het eindproduct op een niet-lineaire manier.

Efficiënt predictief onderhoud plegen door A.I.

Om de potentie van AI in het voorkomen van ongeplande downtime volledig te benutten, is het cruciaal om ook hier data van hoge kwaliteit te verzamelen. Sensoren kunnen, zoals gezegd, real-time data verzamelen over verschillende machineparameters zoals temperatuur, druk en trillingen. Deze gegevens worden vervolgens geanalyseerd door geavanceerde algoritmen die patronen herkennen en de slijtage van machineonderdelen kunnen voorspellen.

Op basis van deze analyses kan het AI-systeem een voorspellingsmodel genereren dat aangeeft wanneer een machine waarschijnlijk zal falen. Dit maakt het mogelijk om onderhoud in te plannen op momenten dat het de productie het minst verstoort, bijvoorbeeld tijdens niet-productieve uren. Daarnaast kan AI ook helpen bij het optimaliseren van de voorraad reserveonderdelen, waardoor je als bedrijf niet alleen downtime maar ook kosten bespaart.

Processen optimaliseren met A.I.

AI kan ook worden gebruikt om productieprocessen te optimaliseren door de beste set parameters te vinden voor verschillende machines en processen. Hierdoor kan de kwaliteit worden verbeterd zonder extra kosten te maken, wat bijdraagt aan een hogere OEE.

Wat het zo interessant maakt, is dat AI niet alleen naar een enkele parameter kijkt maar complexe relaties tussen verschillende variabelen kan begrijpen. Hierdoor kunnen oplossingen worden gevonden die voor mensen contra-intuïtief kunnen zijn maar die resulteren in superieure prestaties.

De winst zit hem dus in de optimalisatie zonder dat er extra kosten voor bijvoorbeeld nieuwe machines of meer grondstoffen nodig zijn. Dit draagt bij aan een hogere OEE en uiteindelijk een kostenefficiëntere en meer concurrerende productie.

Automatisering en controle met A.I.

Real-time monitoring en aanpassingen zijn mogelijk met AI-gestuurde systemen. Dit helpt bij het verminderen van verspilling en het verbeteren van de prestaties, wat weer een positieve impact heeft op de OEE.

Doordat het systeem real-time kan monitoren, kunnen afwijkingen die leiden tot productiefouten of verspilling van materialen onmiddellijk worden gecorrigeerd. Dit is vooral belangrijk in industrieën waar de grondstoffen duur zijn of waar de marges krap zijn.

Kunstmatige intelligentie biedt veel mogelijkheden voor het verhogen van de OEE in productieomgevingen. Door middel van diagnostische analyse, predictief onderhoud, procesoptimalisatie en real-time automatisering kan AI helpen om de efficiëntie te maximaliseren en de kosten te minimaliseren.

Het inzetten van AI in productieprocessen is niet langer een vraagstuk van het heden, maar een onvermijdelijke toekomstige realiteit. De technologie wordt niet alleen steeds toegankelijker, maar zal in de komende jaren een essentieel onderdeel worden van elke concurrerende bedrijfsstrategie. Bedrijven die proactief investeren in de integratie van AI binnen hun systemen zullen een aanzienlijke sprong maken in hun operationele efficiëntie, waardoor ze een voorsprong nemen in een steeds meer competitieve marktomgeving.

Over de schrijver
Act-in wil haar klanten inspireren, motiveren en helpen bij het maximaal benutten van alle beschikbare resources met als effect meer rendement en minder verspilling.
Reactie plaatsen