Wat is OEE en hoe werkt het?
08 februari 2023 
2 min. leestijd

Wat is OEE en hoe werkt het?

OEE staat voor Overall Equipment Effectiveness, wat in het Nederlands "algemene effectiviteit van de apparatuur" betekent. OEE is een maatstaf die gebruikt wordt om de productiviteit van een productieomgeving, een productielijn of een individueel productiemiddel te meten. OEE is derhalve een kengetal betreffende de efficiency van de productie en dient als basis voor de uitrol van activiteiten, gericht op het elimineren van verspilling en het verminderen van stilstandtijden.

Wat houdt OEE in?

Er zijn drie belangrijke componenten die meegeteld worden bij het bepalen van de OEE: beschikbaarheid, snelheid en kwaliteit.

  • Beschikbaarheid: hoeveel tijd is het productiemiddel beschikbaar is voor productie. Dit wordt berekend door de tijd dat het productiemiddel effectief gebruikt uit te drukken in een percentage van de totale tijd dat het beschikbaar kan zijn.
  • Snelheid: hoeveel producten kan het productiemiddel maken per tijdseenheid, vergeleken met de maximaal haalbare snelheid. Ook weer uitgedrukt in een percentage
  • Kwaliteit: het percentage goedgekeurde producten, dat het productiemiddel heeft geproduceerd, vergeleken met het totaal aantal producten dat het productiemiddel heeft geproduceerd.

Hoe bereken je OEE?

Om de OEE van een productielijn of productiemiddel te berekenen, worden de drie componenten van OEE (beschikbaarheid, snelheid en kwaliteit) met elkaar vermenigvuldigd. Dit geeft een percentage van de OEE van het productiemiddel.

De formule om de OEE te berekenen is:

OEE = (beschikbaarheid x snelheid x kwaliteit) oftwel (A x R x Q)

Waarom OEE?

OEE meet de productiviteit van een productieomgeving, een productielijn of productiemiddel. Vanuit de meting wordt geïdentificeerd binnen waar verbeteringen te realiseren zijn. Deze verbeteringen zullen toezien op het verhogen van de beschikbaarheid van de productie (= verbeteren van A), het verhogen van de werkelijke productiesnelheid (= verbeteren van R) of het verhogen van de kwaliteit van de geproduceerde output (= verbeteren van Q).

Is OEE een lean tool?

OEE kan een effectief hulpmiddel zijn bij het implementeren van lean-methoden, omdat het helpt om verspilling te identificeren. Lean-methoden zijn gericht op het verhogen van de efficiëntie en het verminderen van verspilling in een productieproces, en OEE kan helpen om de voortgang in deze richting te meten en de effecten van verbeterinitiatieven te monitoren.

Er zijn verschillende manieren, waarop OEE als basis kan worden ingezet als aanjager voor de inzet van lean methoden, zoals:

  • Het identificeren van problemen in het productieproces: Door het meten van de OEE, kan worden gezien waar problemen optreden in het productieproces en wat de oorzaak ervan is. Dit kan helpen om de juiste verbeteringen aan te brengen en om te voorkomen dat hetzelfde probleem opnieuw optreedt.
  • Het bepalen van verbeterpunten: Door het meten van de OEE, kan worden gezien welke verbeterpunten er zijn in het productieproces en wat er gedaan kan worden om deze te verbeteren. Dit kan helpen om de efficiëntie te verhogen en verspilling te elimineren.
  • Het bewaken van de voortgang: Door regelmatig de OEE te meten, kan worden gezien of de verbeterpunten die zijn aangebracht effectief zijn en of er nog meer verbeteringen nodig zijn. Dit kan helpen om de voortgang in de richting van lean te volgen en te bewaken.

Samenvattend is OEE een nuttig hulpmiddel om de productiviteit en efficiency van een productieomgeving, een productielijn of een productiemiddel te verhogen. Het meet de beschikbaarheid, snelheid en kwaliteit van een productiemiddel en geeft deze weer als een percentage van het optimale productieniveau. OEE kan ook helpen om problemen in het productieproces te identificeren en om verbeterpunten te bepalen en te volgen. Het is daarmee een effectief hulpmiddel bij het monitoren van de effecten van de inzet van lean-methoden, die gericht zijn op het verhogen van de efficiëntie en het verminderen van verspilling in een productieproces.

Door de OEE te gebruiken, kan een bedrijf de voortgang in deze richting meten en verbeteren, wat zal leiden tot een hogere productiviteit en efficiëntie.

OEE in jouw bedrijf gebruiken? We komen graag laten zien wat het voor jou op kan leveren.Over de schrijver
Act-in wil haar klanten inspireren, motiveren en helpen bij het maximaal benutten van alle beschikbare resources met als effect meer rendement en minder verspilling.