Wanneer renderen mijn investeringen in ICT?
20 april 2021 
2 min. leestijd

Wanneer renderen mijn investeringen in ICT?

Een onderzoek naar ERP in combinatie met MKB

Waar Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral bedoeld was voor de grote ondernemingen, is dit sindsdien de focus van de leveranciers steeds meer verschoven in de richting van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Steeds meer MKB-ondernemingen overwegen de overstap naar een ERP-systeem of hebben deze overstap al gemaakt. Echter werken nog steeds veel MKB-bedrijven met losse oplossingen voor de bedrijfsvoering: zij functioneren met losse pakketten voor administratie, productie, logistiek, HRM enzovoorts. Wanneer één van de systemen binnen de onderneming (te) verouderd raakt wordt tegenwoordig vaak voor een oplossing gekozen in de vorm van ERP.

Een onderneming kan verschillende doelstellingen hebben voor het implementeren van een ERP-systeem. Het behalen van voordelen is daar één van. Om deze voordelen te kunnen ervaren, is een succesvolle implementatie noodzakelijk. Een ERP-systeem is een standaard-IT-oplossing, die de processen van een onderneming geïntegreerd ondersteunt. Voor deze oplossing worden meerdere afdelingen, functies en processen binnen een onderneming geïntegreerd in één IT-systeem.

De overeenkomst tussen ERP en MES-implementaties

Bovenstaande tekst komt voort uit een onderzoek van een consultancy-organisatie naar kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB. Welbeschouwd kan het bovenstaande nagenoeg integraal over de problematieken betreffende implementaties van MES-software worden gelegd. De beweging van grote bedrijven richting MKB, het koppelen van losse pakketten naar een geïntegreerde oplossing en het ervaren van voordelen van een dergelijk geïntegreerd systeem. Ook hier is het ervaren van voordelen het uiteindelijk gewenste resultaat. Het koppelen van gegevens vanuit de verschillende onderdelen van de productieomgeving (beschikbaarheid x snelheid x kwaliteit = OEE) moet inzicht geven in de inefficiënties van deze omgeving en daarbij de nulmeting zijn voor het verbeterpotentieel. Een succesvolle implementatie van het MES-systeem is hierbij uiteraard cruciaal. Parallel aan de problematiek bij succesvolle ERP-implementaties is een aantal kritieke succesfactoren te benoemen. Binnen deze succesfactoren is betrokkenheid van het topmanagement vanzelfsprekend een belangrijke. Deze betrokkenheid is niet alleen richtinggevend voor het proces, maar ook van essentieel belang om de vereiste integratie te bewerkstelligen. Het is het topmanagement, dat verbeterdoelen definieert en zorg draagt voor een bedrijfscultuur van innoveren en (continu) verbeteren.

Bij Act-in kennen we de kracht van integratie tussen ERP en MES. Samen met onze partner Blisss die zich focust op het ERP-pakket Business Central hebben we al verschillende integraties gerealiseerd in het verleden. Mocht je hier graag meer over willen weten, kun je het webinar ''(kunst)stof tot nadenken'' terugkijken waarin we het hebben over de snijvlakken tussen MES en ERP en hoe je daardoor op de meest efficiënte manier kunt plannen in de kunststofverwerkende industrie.

Wanneer wordt een MES-implementatie als succesvol betiteld?

Het percentage van MES-implementaties, dat als succesvol wordt betiteld is, evenals bij de ERP-trajecten, niet bijster hoog te noemen. Legio onderzoeken zijn gedaan naar de oorzaken van deze tegenvallende resultaten en oplossingsrichtingen zijn beschreven. Maar toch… Zou het mogelijkerwijs zo kunnen zijn, dat de tegenvallende resultaten het gevolg zijn van het niet ervaren van de voordelen? Wordt de succesvolle implementatie niet te vaak als einddoel ingeschoten (al dan niet bewust) in plaats van het ervaren/behalen van de voordelen? Is het adequaat meten van data en vastleggen van verstoringsoorzaken het doel van een implementatietraject of het daadwerkelijk verbeteren van het OEE-percentage?

MES als onderdeel van integraal verbeterproces

De ervaring leert dienaangaande, dat de implementatietrajecten vaak eindigen met het meten en vastleggen. In plaats van daar te eindigen moet juist dan de stap worden gemaakt naar een integraal verbetertraject. Een traject, waarbij op basis van meetgegevens en vastgelegde data geborgde verbeteringen worden doorgevoerd, dus waar acties worden verbonden aan conclusies. Een proces, waarbij over de gehele productie wordt gewaakt (FactoryWatch®), zodat uiteindelijk de voordelen van de investering in ICT worden behaald/ervaren.

Wanneer de MES-implementatie onderdeel wordt van het integraal verbeterproces, dan zal het percentage van als geslaagd bestempelde implementatietrajecten toenemen. Want het rendement van de investering wordt gerealiseerd.

Over de schrijver
Act-in wil haar klanten inspireren, motiveren en helpen bij het maximaal benutten van alle beschikbare resources met als effect meer rendement en minder verspilling.
Reactie plaatsen