Waarom duurzaam produceren een must is
02 oktober 2023 
2 min. leestijd

Waarom duurzaam produceren een must is

In de hedendaagse competitieve markt is efficiëntie niet langer een luxe, maar een noodzaak. Terwijl bedrijven zoeken naar manieren om kosten te besparen en de productiviteit te verhogen, komt het concept van Overall Equipment Effectiveness (OEE) in beeld als een cruciale factor voor succes. Echter, wat vaak over het hoofd wordt gezien is hoe een hoge OEE kan bijdragen aan een duurzamere productieomgeving. In dit artikel wordt uitgelegd hoe het maximaliseren van de OEE niet alleen financieel gunstig is, maar ook een positief effect heeft op de duurzaamheid van het productieproces.


De drie M's: Mensen, Machines en Middelen

Mensen: Kennis en bewustwording

Een goed opgeleid en bewust team is onmisbaar bij het bereiken van een hoge OEE. Wanneer werknemers zich bewust zijn van de invloed van hun activiteiten op het milieu, kunnen ze actief bijdragen aan het verminderen van afval en energieverbruik. Dit resulteert in minder grondstoffen die nodig zijn per geproduceerde eenheid, en daarmee een lagere ecologische voetafdruk.


Machines: Slimme technologie en onderhoud

Machines zouden vandaag de dag uitgerust moeten zijn met sensoren die real-time feedback geven, waardoor operators snel kunnen reageren op eventuele problemen. Dit voorkomt onnodige verspilling van materialen en energie. Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat machines optimaal functioneren en daardoor ook minder middelen gebruiken. Een efficiënte machine is namelijk niet alleen goed voor de productiviteit, maar vermindert ook de milieubelasting.


Middelen: Optimalisatie en recycling

Door het optimaliseren van het gebruik van productiemiddelen, zoals het recyclen van water of het hergebruiken van afvalmateriaal, wordt er niet alleen geld bespaard maar wordt er ook actief bijgedragen aan duurzaamheid.


OEE vermindert afval aanzienlijk

Het maximaliseren van OEE is niet enkel een kwestie van kostenbesparing. Het heeft een directe invloed op de hoeveelheid afval, energieverbruik en emissies per geproduceerde eenheid. Een hogere OEE betekent simpelweg dat er meer wordt gedaan met minder. Dit resulteert in een verminderde belasting van natuurlijke hulpbronnen en een vermindering van de totale milieu-impact van de productieactiviteiten.


Efficiënte grondstofgebruik

Een van de meest directe manieren waarop een hogere OEE bijdraagt aan duurzaamheid is door het verminderen van afval. Als machines efficiënter werken, wordt elk stukje grondstof effectiever gebruikt. Er worden meer eindproducten geproduceerd uit dezelfde hoeveelheid grondstoffen, waardoor afval aanzienlijk wordt verminderd. Dit efficiënte gebruik van grondstoffen verlaagt de druk op natuurlijke hulpbronnen, wat direct bijdraagt aan een duurzamere productie.


Minder energieverbruik

Het stroomlijnen van processen en het verbeteren van de effectiviteit van machines betekent ook dat er minder energie nodig is om dezelfde hoeveelheid producten te produceren. Lagere energie-eisen resulteren in een verminderde behoefte aan fossiele brandstoffen en verminderen de koolstofuitstoot, waardoor de impact van het productieproces op klimaatverandering afneemt.


OEE en duurzaamheidsdoelen

Een hogere OEE kan een belangrijke prestatie-indicator zijn bij het behalen van de duurzaamheidsdoelen van een organisatie. Naast traditionele KPI's zoals kostenbesparing en productie-output, kan de milieu-impact een integraal onderdeel worden van de algehele bedrijfsprestaties. Door deze brede kijk op prestaties worden bedrijven aangemoedigd om continu te innoveren en te optimaliseren in het belang van zowel winstgevendheid als duurzaamheid.


Een must, geen keuze

De wereld waarin we leven stelt ons voor ongekende uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid. In deze context is het simpelweg onverantwoord om bedrijfsbeslissingen te nemen zonder rekening te houden met hun milieu-impact. Het maximaliseren van OEE is daarom niet alleen een strategie voor bedrijfsgroei en -succes, maar ook een onontkoombare stap in de richting van een duurzamere toekomst.


Over de schrijver
Act-in wil haar klanten inspireren, motiveren en helpen bij het maximaal benutten van alle beschikbare resources met als effect meer rendement en minder verspilling.
Reactie plaatsen