Optimaliseren met het oog op de toekomst
28 april 2021 
1 min. leestijd

Optimaliseren met het oog op de toekomst

De wereld om ons heen verandert in een gigantisch tempo. De aanbodzijde kan vaak moeilijk aan de vraag vanuit de markt voldoen. Belemmerende factor wordt steeds vaker het aantrekken van voldoende, bekwame medewerkers. De digitalisering neemt een enorme vlucht. Big data, Internet of Things en Smart Industry zijn de hedendaagse tendensen. De waarde van een onderneming wordt meer en meer gemeten aan de hand van toekomstige verdiencapaciteit en niet meer op basis van historische resultaten. Toekomstige verdiencapaciteit wordt afgelezen van de juiste, toekomstgerichte waarde propositie, die vanuit een agile organisatie zeer flexibel aan veranderende omstandigheden kan worden aangepast. Als resultante een flexibel, toekomstgericht verdienmodel met een bijbehorende kostenstructuur. Bestuurders onderschrijven en omarmen de beschreven koers. En toch is er meer…

Respect voor het verleden

Door de beschreven flexibiliteit wordt steeds vaker en sneller gezocht naar nieuwe verdienmodellen en bijbehorende kostenstructuren, zonder dat de verdiencapaciteit wordt geoptimaliseerd. Ondanks de toekomstgerichte blik wordt (te) vaak nog gerekend met historische gegevens om de rendementen te bepalen. Prestaties uit het verleden vormen de basis voor kostprijzen, verkooptarieven en budgetten. Terwijl budgetten worden gehaald, komt de vraag op of dit wel het hoogst haalbare is. Verschillenanalyses tonen aan hoe en in welke mate afwijkingen ten opzichte van de historische prestaties zijn ontstaan. Maar hoe zit het met de historische data? Zou het zo kunnen zijn, dat het analyseren van deze data en het optimaliseren vanuit deze analyse, verdiencapaciteiten kan verbeteren? Kunnen kostenstructuren geoptimaliseerd worden, waardoor de werkgelegenheid in de maakindustrie voor onze regio behouden kan worden?

Koppel de historie aan de nieuwe techniek

Door verdergaande technologie en digitalisering kunnen beschikbaarheidsdata gestructureerd worden vastgelegd als basis voor verdere analyse. Beschikbaarheid, productiesnelheid en kwaliteit van de output kunnen zo berekend en gemonitord worden en kan de OEE worden vastgesteld. De OEE, welke in onze regionen traditioneel zo rond de 50% als gemiddelde kent. En deze 50% vormt dan weer de basis voor onze kostprijzen, verkooptarieven en budgetten. De digitalisering maakt het mogelijk om niet alleen eenvoudig de prestaties vast te leggen, maar tevens ook de verstoringsfactoren. Daarmee wordt de basis voor een proces van continu verbeteren in het leven geroepen. De basis van dit proces is het FactoryWatch® Improvement Plan, waarin binnen 13 weken de OEE wordt vastgesteld en geanalyseerd. Hieruit volgen drie concrete en pragmatische verbeteradviezen. Bekende en nieuwe verbetermethodieken, welke vervolgens in het continu verbeterproces ingezet kunnen worden, maken verbeteringen in de OEE van 10 tot 15% punt mogelijk. TPM, SMED, SGA en 5S zijn voorbeelden van deze technieken.

Conclusie

Deze verbeteringen worden straks zichtbaar binnen tal van facetten binnen de bedrijfsvoering; optimalisatie van de verdiencapaciteit, minder afhankelijkheid van de beperkende factor arbeid, verhoging van de productieoutput, meer aanbod richting de markt. Herijking van de historische data gaat bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het rendement en daarmee wordt bedrijfscontinuïteit voor de toekomst gewaarborgd.

Over de schrijver
Act-in wil haar klanten inspireren, motiveren en helpen bij het maximaal benutten van alle beschikbare resources met als effect meer rendement en minder verspilling.
Reactie plaatsen