OEE als tegengif voor hoge grondstofprijzen
24 juli 2023 
3 min. leestijd

OEE als tegengif voor hoge grondstofprijzen

Met de huidige hoge grondstofprijzen zoeken bedrijven naar effectieve strategieën om hun kosten te beheersen. Het meten van Overall Equipment Effectiveness (OEE) is een betrouwbaar hulpmiddel in deze uitdaging. Het in kaart brengen van de OEE is niet alleen een middel om productie-efficiëntie te meten, maar ook een strategisch instrument om kosten te beheersen en te beperken in tijden van hoge grondstofprijzen.

Effecten van hoge grondstofprijzen op bedrijven in de maakindustrie

Hoge grondstofprijzen kunnen een aanzienlijke invloed hebben op bedrijven in de maakindustrie. De maakindustrie is sterk afhankelijk van grondstoffen zoals metalen, hout, chemicaliën en energie voor hun productieprocessen. Een stijging van de grondstofprijzen kan dus resulteren in hogere productiekosten, wat de winstmarges kan verkleinen.


Bovendien kunnen fluctuaties in de grondstofprijzen het moeilijk maken voor bedrijven om te plannen en te budgetteren. Wanneer grondstofprijzen onvoorspelbaar stijgen, kan dit leiden tot onvoorziene kosten en kan het de mogelijkheid van bedrijven om toekomstige projecten en investeringen nauwkeurig te voorspellen, belemmeren.


Daarnaast kan de hoge prijs van grondstoffen leiden tot problemen met de voorraadbeheer. Hogere grondstofkosten kunnen bedrijven dwingen om hun voorraden te verkleinen, wat kan leiden tot productieonderbrekingen en problemen met de levering aan klanten.


Tegen deze achtergrond biedt OEE een effectief instrument om deze uitdagingen aan te gaan en de negatieve impact van hoge grondstofprijzen te minimaliseren.

OEE verlaagt de impact van hoge grondstofprijzen

Directe impact op grondstof verspilling

Een van de meest directe voordelen van het verbeteren van de OEE is de rechtstreekse impact op kostenbesparingen. Het optimaliseren van de OEE kan leiden tot een hogere productiviteit, minder machine-uitvaltijd en minder productiefouten, wat resulteert in minder verspilling van kostbare grondstoffen. In een markt met hoge grondstofprijzen kunnen deze besparingen aanzienlijk zijn.

Navigeren door marktvolatiliteit

Daarnaast kunnen bedrijven met een geoptimaliseerde OEE beter navigeren door een volatiele markt met fluctuerende grondstofprijzen. Door inefficiënties te minimaliseren en productieprocessen te stroomlijnen, kunnen bedrijven zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en onvoorziene uitdagingen. Dit stelt hen in staat om consistente productieniveaus te handhaven, zelfs bij fluctuerende grondstofkosten.

Verbetering van voorraadbeheer

Verder kan een effectief gebruik van OEE bedrijven ook helpen om hun voorraadbeheer te verbeteren. Een nauwkeurig inzicht in de efficiëntie van de productie stelt bedrijven in staat om nauwkeuriger te voorspellen hoeveel grondstoffen ze nodig hebben en wanneer. Dit kan overtollige voorraden verminderen, wat van groot belang is bij hoge grondstofprijzen.

Verhoging van de prijs-prestatie ratio

Bovendien kan een verbetering van de OEE leiden tot een hogere kwaliteit van de eindproducten. Door inefficiënties te elimineren en de productie te optimaliseren, kunnen bedrijven producten van hogere kwaliteit produceren die een hogere prijs kunnen rechtvaardigen. Dit kan bijzonder waardevol zijn bij hoge grondstofprijzen, omdat bedrijven op deze manier de stijgende kosten van grondstoffen kunnen compenseren en hun winstgevendheid kunnen behouden.


Bedrijven die effectief gebruikmaken van OEE kunnen processen stroomlijnen, afval verminderen, de productiekwaliteit verbeteren en daarmee de kosten voor grondstoffen verlagen. Daarom is het belangrijk om te begrijpen hoe OEE kan worden ingezet tegen hoge grondstofprijzen en hoe deze maatregel kan bijdragen aan de algehele bedrijfsefficiëntie en winst.

Hoe zet je OEE in tegen hoge grondstofprijzen?

Nu we het belang van OEE hebben onderstreept, laten we eens kijken hoe bedrijven het kunnen inzetten tegen hoge grondstofprijzen.

Identificeren en aanpakken van inefficiënties

Een belangrijk aspect van OEE is het vermogen om inefficiënties in de productieprocessen te identificeren. Door gebruik te maken van de gegevens die door OEE worden verstrekt, kunnen bedrijven de factoren die bijdragen aan verspilling, storingen en lagere productiekwaliteit vaststellen en aanpakken.


Deze inefficiënties kunnen leiden tot een overmatig verbruik van grondstoffen, wat bij hoge grondstofprijzen een aanzienlijke kostenpost vormt. Door dergelijke problemen aan te pakken, kan een bedrijf de kosten drukken en het gebruik van grondstoffen optimaliseren.

Stroomlijnen van de productieprocessen

Zodra deze inefficiënties zijn geïdentificeerd, kunnen bedrijven gerichte maatregelen nemen om hun processen te verbeteren. Dit kan het implementeren van lean productiepraktijken, het verbeteren van de onderhoudsprocedures of het investeren in betere apparatuur en technologieën omvatten.


Deze acties kunnen de productieprocessen stroomlijnen, de uitvaltijd verminderen, en de efficiëntie verhogen. Dit heeft een rechtstreeks effect op de grondstofprijzen, omdat een hogere productiviteit per gebruikte eenheid van grondstoffen resulteert in lagere kosten per geproduceerd item.

Beheren van grondstofverbruik

Een effectief gebruik van OEE kan bedrijven ook helpen om hun grondstofverbruik beter te beheren. Door middel van accurate en tijdige data kunnen bedrijven het verbruik van grondstoffen nauwkeurig bijhouden, waardoor ze in staat zijn om verspilling te minimaliseren en de kosten te drukken.


Samenvattend, blijkt het meten en verbeteren van de OEE echt nuttig voor bedrijven in de maakindustrie, vooral nu de prijzen van grondstoffen zo hoog zijn. OEE helpt bedrijven om beter en slimmer te werken. Hierdoor verspillen ze minder, verbetert de kwaliteit van hun producten en worden hun processen makkelijker. Dit bespaart veel geld, maakt bedrijven sterker wanneer de markt onvoorspelbaar is, en helpt bij het beheren van hun voorraden. Dus, OEE is een slimme manier om te gaan met hoge grondstofprijzen en om winst te blijven maken. Het belang van OEE kan dus niet worden onderschat in deze uitdagende tijden.Over de schrijver
Act-in wil haar klanten inspireren, motiveren en helpen bij het maximaal benutten van alle beschikbare resources met als effect meer rendement en minder verspilling.
Reactie plaatsen