OEE: Afvalvermindering en energiebesparing in de maakindustrie
28 april 2023 
3 min. leestijd

OEE: Afvalvermindering en energiebesparing in de maakindustrie

De Overall Equipment Effectiveness (OEE) is een essentiële maatstaf voor productie-efficiëntie die een cruciale rol speelt bij het verminderen van afval en afgekeurde producten. In dit artikel onderzoeken we hoe OEE bijdraagt aan energiebesparing en een duurzamere productie. We richten ons op de connectie tussen OEE en energiebesparing en presenteren verschillende voorbeelden die de relatie tussen deze twee concepten illustreren.

De kracht van OEE: Afval en afgekeurde producten terugdringen

Een hoge OEE-score betekent dat de productielijn efficiënt werkt, met minder verliezen en minder afval. Door het minimaliseren van uitval en afgekeurde producten wordt niet alleen het grondstofverbruik gereduceerd, maar ook de energie die nodig is om te produceren. Hier zijn enkele manieren waarop OEE helpt bij het verminderen van afval en het verbeteren van de energie-efficiëntie:

Minder stilstand: Een belangrijk aspect van OEE is het verminderen van stilstandtijden. Stilstand leidt tot energieverspilling, omdat machines niet productief zijn terwijl ze toch energie verbruiken. Door stilstand te minimaliseren, wordt energie efficiënter benut en neemt de productiviteit toe.

Procesoptimalisatie: OEE stelt bedrijven in staat om knelpunten en inefficiënties in hun productieprocessen te identificeren. Door processen te verbeteren, kunnen bedrijven het aantal afgekeurde producten verminderen en zorgen voor een efficiënter energieverbruik.

Kwaliteitscontrole: OEE helpt bij het identificeren van kwaliteitsproblemen die leiden tot afgekeurde producten. Door kwaliteitscontrolemaatregelen te implementeren en te optimaliseren, kunnen bedrijven het aantal afgekeurde producten verminderen, wat op zijn beurt leidt tot minder verspilde energie.

OEE en energiebesparing: Een win-winsituatie

Het verband tussen OEE en energiebesparing is onmiskenbaar. Door OEE-maatregelen te implementeren, kunnen bedrijven in de maakindustrie zowel hun ecologische voetafdruk verkleinen als hun kosten verlagen. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe OEE kan leiden tot aanzienlijke energiebesparingen:

Verhoogde machine-efficiëntie: Wanneer machines op optimale efficiëntie werken, verbruiken ze per product minder energie. Dit resulteert in relatief lagere energiekosten en een verminderde impact op het milieu.

Minder afvaltransport: Door het verminderen van afval en afgekeurde producten, vermindert ook de noodzaak voor afvaltransport. Dit bespaart niet alleen energie, maar vermindert ook de CO2-uitstoot en verlaagt de transportkosten.

Efficiënter gebruik van grondstoffen: OEE-maatregelen helpen bedrijven om grondstoffen efficiënter te gebruiken, wat resulteert in minder energieverbruik tijdens de productie. Bovendien wordt de energie die nodig is voor het delven, transporteren en verwerken van grondstoffen eveneens verminderd.

Slimmer onderhoud en energiemonitoring met OEE

Een effectieve manier om energieverspilling tegen te gaan, is door slimmer onderhoud en energiemonitoring te implementeren, en OEE speelt hierin een cruciale rol. Door OEE-metingen te combineren met sensortechnologie en geavanceerde data-analyse, kunnen bedrijven inzicht krijgen in het energieverbruik van hun machines en apparatuur. Dit leidt tot verschillende voordelen:

Predictief onderhoud: OEE helpt bij het identificeren van trends en patronen in de prestaties van machines, waardoor bedrijven preventief en in de toekomst wellicht predictief onderhoud kunnen toepassen. Hierdoor kunnen machines efficiënter werken, met minder ongeplande stilstandtijden en een lager energieverbruik. Hierdoor kunnen machines efficiënter werken, met minder ongeplande stilstandtijden en een lager energieverbruik.

Energieverbruiksanalyse: Door het energieverbruik van machines te monitoren, kunnen bedrijven hun energie-efficiëntie verbeteren. OEE helpt bij het identificeren van onregelmatigheden en inefficiënties in het energieverbruik, waardoor bedrijven gericht actie kunnen ondernemen om energieverspilling tegen te gaan.

OEE als motor voor gedragsverandering en bewustwording

Naast technische maatregelen draagt OEE ook bij aan minder energieverspilling door gedragsverandering en bewustwording bij medewerkers te stimuleren. Dit kan op verschillende manieren:

Training en educatie: Door medewerkers te trainen in het gebruik en de interpretatie van OEE-metingen, worden zij zich meer bewust van de impact van hun werk op energieverbruik en verspilling. Dit leidt tot een proactievere houding en beter inzicht in hoe zij kunnen bijdragen aan een efficiëntere en energiezuinigere productie.

Prestatiesturing: OEE biedt bedrijven de mogelijkheid om prestatiedoelstellingen op te stellen op het gebied van energie-efficiëntie en afvalvermindering. Deze doelstellingen helpen medewerkers te focussen op het verbeteren van hun prestaties, wat leidt tot een vermindering van energieverspilling en een hogere productiviteit.

De inzet van OEE als instrument voor energiebesparing gaat verder dan enkel technische aspecten; het draagt ook bij aan een cultuurverandering binnen het bedrijf. Door medewerkers te betrekken bij het proces en hen bewust te maken van de impact van hun werk op energie-efficiëntie en afvalvermindering, wordt OEE een krachtige drijfveer voor een duurzamere en energiezuinigere productie.

Samenvattend is OEE een cruciaal instrument voor bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en energiebesparing in de maakindustrie. Door het verminderen van afval, het verbeteren van de efficiëntie en het stimuleren van gedragsverandering en bewustwording, draagt OEE bij aan een efficiëntere en meer verantwoorde productie. Bovendien helpt het bedrijven om kosten te verlagen, hun ecologische voetafdruk te verkleinen en hun concurrentiepositie op de lange termijn te versterken. Het implementeren van OEE-maatregelen in combinatie met geavanceerde technologieën en een cultuur van continue verbetering kan aanzienlijke energiebesparingen opleveren en bijdragen aan een meer duurzame toekomst voor de maakindustrie.


Over de schrijver
Act-in wil haar klanten inspireren, motiveren en helpen bij het maximaal benutten van alle beschikbare resources met als effect meer rendement en minder verspilling.
Reactie plaatsen