Digitalisering in de maakindustrie
29 april 2021 
2 min. leestijd

Digitalisering in de maakindustrie

Van informatie op papier, naar real-time informatie in een digitale vorm: een verandering die overal merkbaar is. Ook in de maakindustrie neemt digitalisering een grote vlucht. In de nieuwe ‘digitale fabriek’ heeft dit vooral betrekking op de koppeling tussen kantoor en productie, processimulaties (digital twins) of het optimaliseren van productielijnen. Door nieuwe technologieën gaan deze processen van inkoop, productie en distributie steeds slimmer, sneller en duurzamer. Onder andere de inzet van slimme software maakt dit mogelijk.

Vakmanschap wordt niet minder, maar verandert

We zien de productievloer al geruime tijd veranderen. Waar de kennis en ervaring vroeger vooral bij mensen lag, transfereert dit meer en meer richting systemen. Dit houdt zéér zeker niet in dat menselijke kennis niet meer nodig is of in waarde vermindert. De benodigde kennis verandert wel, waarmee vooral het proces versneld wordt. Het vakmanschap wordt dus niet minder, maar verandert.

Anticiperen in plaats van reageren

Slimme software meet en analyseert big data en zorgt daarmee voor een optimalisatie van de productie, het objectief voorspellen van toekomstige producties en een sterke reductie van de (menselijke) foutmarge. Hoe meer big data, hoe meer nieuwe voorspellingen gedaan kunnen worden. Men weet dan wat de uitkomst zal zijn bij een bepaalde input. Dit kan een uitkomst zijn op het gebied van de productprijs en levertijd. Een volgende stap ligt een laag dieper waarbij real-time inzicht verschaft kan worden in de verschillende stappen in het productieproces en bijbehorende levertijden. Op die manier kan de afnemer zijn/haar product van halffabricaat, grondstof of ruw materiaal tot de aflevering van het eindproduct volgen en daarop anticiperen; een volledige traceability.

Efficiënter werken en sneller communiceren

Minder papier betekent meer efficiency. Alle werkzaamheden en bijhorende data gaan digitaal en worden direct verwerkt. Doordat men niet afhankelijk is van mensen kan er sneller en nauwkeuriger worden gerekend, gewerkt en kan er sneller een prijs worden vastgesteld. Dit houdt uiteindelijk in dat er eerder meer omzet kan worden gegenereerd. Een leverancier of opdrachtgever krijgt direct antwoord, kan bestellen en heeft daarnaast inzage in het productieproces. We zien bij veel bedrijven dat op dit moment nog veel extra tijd zit in het papierwerk: alles controleren, eventueel ondertekenen en verwerken. Daarnaast blijft het desbetreffende werk in de praktijk nog wel eens liggen, letterlijk.

Doordat iedereen met dezelfde data in eenzelfde, of gekoppeld, systeem werkt worden er minder fouten gemaakt. De informatie is universeel, wat inhoudt dat een operationeel medewerker toegang heeft tot dezelfde data als een collega van de administratie of de kwaliteitsafdeling. Het doorvoeren van wijzigingen gebeurd daardoor efficiënter: wanneer er iets gewijzigd wordt in de data is dit meteen zichtbaar voor iedereen, waardoor er direct op kan worden geanticipeerd.

Transparantie is een absolute meerwaarde

Door het digitaliseren van productieprocessen is de transparantie binnen de maakindustrie vele malen groter geworden. Voor de afnemer is dat een absolute meerwaarde. Er valt binnen no-time terug te vinden wat de herkomst is van geleverde artikelen en materialen, van welke exacte grondstof een product is gemaakt en hoe de gehele toeleverketen is opgebouwd. Het waarborgt een bepaalde manier van werken, algehele kwaliteit en veiligheid.

Over de schrijver
Act-in wil haar klanten inspireren, motiveren en helpen bij het maximaal benutten van alle beschikbare resources met als effect meer rendement en minder verspilling.
Reactie plaatsen