OEE: De eerste stap naar procesoptimalisatie

OEE staat voor Overall Equipment Effectiveness en is vrij vertaald de “effectieve benuttingsgraad van machines”. Het is een internationale standaard die meet in hoeverre machines of productielijnen daadwerkelijk presteren tijdens de productie ten opzichte van hun nominale capaciteit. De OEE-methodiek hoort oorspronkelijk bij de TPM-gedachte (Total Productive Maintenance) en is afkomstig uit Japan. OEE-metingen geven inzicht in machine verbeteringen en ander proces gerelateerde optimalisatie mogelijkheden. 

OEE-berekening

De OEE is gebaseerd op drie aspecten van een productielijn, waarbinnen verliezen kunnen worden geïdentificeerd: de machinebeschikbaarheid, de productiesnelheid en de kwaliteit van de productieoutput. Deze factoren worden uitgedrukt in percentages en met elkaar vermenigvuldigd tot een OEE-score. OEE-scores bieden waardevol inzicht en een nauwkeurig beeld van hoe effectief een productieproces verloopt. Daarnaast wordt het makkelijker om de effecten van verbeteringen in de processen in de loop van de tijd te volgen en zo nodig bij te stellen. De drie aspecten op een rij:

Machinebeschikbaarheid

De beschikbaarheid van een machine geeft aan in hoeverre een machine de geplande productietijd daadwerkelijk benut heeft. Hierbij worden alle verstoringen, die de geplande productie stil zetten, zoals stilstanden, ongeplande stops, onderhoud, storingen en omstellingen, geïdentifcieerd. Het beschikbaarheidspercentage wordt berekend door de werkelijke looptijd van een productielijn te delen door de geplande productietijd: