Real-time operator koppeling

De focus van iedere operator moet liggen op het soepel laten verlopen van het productieproces. De module ondersteunt de werkzaamheden zodanig dat overbodig werk wordt weggenomen, fouten kunnen worden voorkomen en administratie tot een minimum beperkt wordt. Het digitaal oproepen en juist, tijdig en volledig ontvangen van de relevante informatie is daarbij cruciaal. Geen overbodig papierwerk, en altijd real-time feedback van de lopende productieorder.