Privacyverklaring

Algemeen

Act-in International B.V. heeft uw privacy hoog in het vaandel staan en doet er dan ook alles aan om de privacy te borgen. De door u aangeleverde persoonsgegevens via het demo- en/of contactformulier worden door ons vertrouwelijk behandeld, en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bewaard en afgeschermd. Deze gegevens zullen niet met derden worden gedeeld zonder uw toestemming. Uiteraard zijn uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen, zowel fysiek als organisatorisch.Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt per 25 mei 2018.