Een Gantt Chart geeft goed inzicht in de verschillende activiteiten die tijdens een project parallel of in opeenvolging van elkaar verlopen. Zodoende worden verticaal de verschillende activiteiten of taken binnen het project weergegeven en op de horizontale as de totale projectduur.