Productieplanning via MES enige juiste optie

We komen ze nog steeds dagelijks tegen. Productiebedrijven die veel tijd en geld geïnvesteerd hebben in het vaststellen van het bedrijfsresultaat, zonder inzichtelijk te hebben hoe dat resultaat tot stand is gekomen. Dit zijn bedrijven waar personeel geregeld moet overwerken, maar die desondanks niet kunnen voldoen aan leveringsafspraken. Waar fouten tot verstoringen, verspilling, kwaliteitsproblemen en mogelijk zelfs tot terugroepacties leiden. Directeuren kunnen, pas nadat ze de maandelijkse financiële rapportage hebben ontvangen, vaststellen of er de afgelopen maand iets verdiend is. Dit alles is een direct gevolg van een gebrek aan inzicht in  en beheersing van het productieproces. En in veel gevallen begint dit bij de planning.