Meten

Verzamel en analyseer productiedata

Weten

Transformeer data naar informatie en verbeteracties

Verbeteren

Implementeer en borg verbeteracties

= €

Maximaliseer het productierendement

Meten is weten. Weten is (continu) verbeteren!

Substantieel en duurzaam optimaliseren van de productie-output door productielekkages zichtbaar te maken en verborgen potentieel van mens en machine te activeren. Meten, weten en verbeteren, met als einddoel om de output te maximaliseren en het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Een duidelijke en overzichtelijke aanpak die zorgt voor een optimale beschikbaarheid van het productiesysteem en maximalisatie van het rendement. 

Continu Verbeteren

FactoryWatch® Improvement Plan

Stap 1: We verzamelen en analyseren data en adviseren drie concrete pragmatische verbeteracties, op het gebied van mens en machine.

FactoryWatch® Execution Program

Stap 2: We implementeren gezamenlijk de verbeteradviezen en zetten de eerste stappen naar een continue verbetercultuur.

Bouwstenen FactoryWatch® Improvement Plan

OEE Toolkit

Installatie en instructies van één meetpunt op één productielijn - of machine.

Quickscan

Inzicht in '8M'-verstoringen door interviews, observaties en FactoryWalk.

Data analyse

Kwalitatieve- en kwantitatieve analyse van alle beschikbare data.

Optimalisatieplan

Rapportage met drie concrete verbeteradviezen.

Presentatie

Presentatie van verbeteradviezen op locatie.

FactoryWatch®
Improvement Plan

Binnen een totaaltraject van dertien weken wordt het verbeterpotentieel van een machine, productielijn of -proces inzichtelijk gemaakt. Dit wordt gedaan aan de hand van een drietal stappen: data verzamelen, data analyseren en het opstellen van een optimalisatieplan. Dit plan voorziet in pragmatische verbeteradviezen waarbij directe interventies mogelijk zijn. De verbeteradviezen zijn vervolgens in de praktijk te brengen middels het Execution Program. Het Execution Program bevat een aantal gedefinieerde fases, geformuleerd aan de hand van de ‘Go to Gemba’-methodiek.

30% meer rendement dankzij FactoryWatch®

“We gingen er voorheen vanuit dat we 20 à 24 stuks per minuut deden, dat zat zo in ons hoofd. Maar na de monitoring bleek dat we maar aan 16 tot 18 stuks per minuut zaten. Meten is weten, hé."  

FactoryWatch® Execution Program

Met het Improvement Plan als uitgangspunt initiëren onze experts een continu verbeterproces, het Execution Program. Een verbeterprogramma dat is ontwikkeld aan de hand van vier gedefinieerde stappen. Hierin wordt altijd rekening gehouden met de beschikbare middelen, resources en mogelijkheden. 

Om verspillingen te beperken en processen te verbeteren worden passende tools ingezet zoals Lean, Six Sigma, SGA, TPM en Kaizen. Voor iedere verspilling wordt het juiste gereedschap gekozen om zo effectief mogelijk de verspillingen in de productie en onderhoud te elimineren. Door gedragsverandering op verschillende niveaus krijgen de verbeteringen een permanent karakter. Onze manier om dit te realiseren is via de ‘Go-to-Gemba’ methodiek.

Fase 1

Creëer een stabiele basis

Fase 2

Begrijp het proces

Fase 3

Verbeter het proces

Fase 4

Creëer een verbetercultuur